Skulpturer

De modtager en skulptur i 2023


Ahlmann-Skolen

Sønderborg Golfklub

Odd Fellow Sønderborg

Hertugbyens Udviklingsforum

Egernsund Kultur- og Medborgerhus

Vemmingbund Landsbylaug og Sommerhusejerforening

Østerholm Landsbylaug

Sommerhusforeningen Alfredslund


Som skulpturmodtager forpligter man sig til at hente og opstille skulpturen på et offentligt tilgængeligt sted i Sønderborg Kommune. Modtageren skal vedligeholde skulpturen og må ikke sælge den.